mandag den 22. august 2011

Proaktivistisk uddannelseskonference

Den 21. september afholder SOPHIA endnu en konference, denne gang en ungdomspolitisk konference, se dette link.

Der er tale om den 3. konference i rækken i SOPHIA’s projekt En flerstemmig vision for uddannelsessystemet – fra vuggestue til universitet, med pejlemærkerne 2015, 2025 og 2040.
Konferencens titel er

Tilpasning eller handling – om behovet for proaktivisme i uddannelsessystemet

De faglige foreninger i uddannelsessystemet, elev- og studenterorganisationerne og de politiske ungdomsorganisationer er hver især blevet bedt om at belyse, hvad der er galt og behovet for ændringer, og i 2 x gruppearbejde skal konferencedeltagerne sammen paneldeltagerne formulere kritikken og forslag til handlinger. På baggrund af det producerede materiale udarbejder SOPHIA efterfølgende en handleorienteret grønbog, der udsendes til alle deltagere og alle interessenter i uddannelsessystemet inkl. folketingspolitikerne.

Vi håber meget, I vil omtale i trykte medier og netmedier, men også være til stede på konferencedagen.

Venlig hilsen
Per Kjeldsen / Karen Prins
http://www.sophia-tt.org/da/TilmeldingKonference