tirsdag den 23. august 2011

Matematisk umulighed

Foredrag i Videnskabshistorisk Selskab, København:

1.
professor Jesper Lützen,
Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet:
Umulighed i Matematik: Fra meta-udsagn til matematiske sætninger

En række af de mest kendte sætninger i matematikken siger at noget er umuligt: Det er umuligt at konstruere cirklens kvadratur, vinklens tredeling og terningens fordobling med passer og lineal (de klassiske problemer); Det er umuligt at løse femtegradsligningen med radikaler; Det er umuligt at bevise parallelpostulatet; Det er umuligt at bevise aritmetikkens konsistens (Gödel); Fermats store sætning; . . . I foredraget skal jeg diskutere sådanne sætningers rolle. Spiller umulighedssætninger en anden rolle i matematik end de gør i andre områder? Har de en anden status end andre matematiske sætninger? Har deres rolle ændret sig gennem tiden? Er der forskellige typer af umulighedssætninger? Specielt vil jeg argumentere for at umulighedssætninger i historiens løb har udviklet sig fra at være meta-udsagn om den matematiske problemløsnings-proces til at være fuldgyldige matematiske sætninger, som kan bevises med matematiske metoder. På denne måde er det lykkedes at gøre grænserne for den matematiske virksomhed til genstand for matematikken selv. Til slut i foredraget vil jeg diskutere de klassiske konstruktionsproblemer i lidt større detalje.

tirsdag, den 13. september 2011, kl. 17.00
i auditorium 10, på H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, København

2.
Professor David Bloor,
University of Edinburgh:
Philipp Frank, 1884–1966
Philipp Frank and the Definition of Relativism

tirsdag den 11. oktober 2011, kl. 17
Tuesday 11 October 2011 at 5 p.m.
Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, 2100 Copenhagen Ø

Relativism is a topic that causes much dispute. I shall offer a defence of relativism using the definition adopted by the physicist Philipp Frank, namely, that relativism is best defined as the rejection of absolutism. The rejection of absolutism is a necessary and a sufficient condition for relativism. Many philosophers are deeply hostile to relativism but claim that they are free to adopt a position that is neither relativist nor absolutist. I shall examine some of the results of this claim, and identify the definitions of relativism that lie behind it. I shall argue that the alleged middle ground, or third way, between relativism and absolutism is untenable and confused.

Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal.
Efter foredraget vil der blive lejlighed til at spise middag med foredragsholderen for egen regning.
Jesper Lützen, SekretærLæs mere om selskabet og foredragene på http://www.math.ku.dk/videnskabshistorie/