fredag den 13. april 2012

Bioenergi - en del af løsningen eller en del af problemet?

Debatdag om bioenergi,
fødevarer og etik
i en globaliseret verden.

Afholdes 10. maj 2012 i Fællessalen, Christiansborg af Det Etiske Råd og Den grønne tænketank Concito.

Se program, invitation og tilmelding på:

http://etiskraad.dk/EtiskRaad/Projekter/Bioenergi-foedevarer-etik/Debatdag.aspx