tirsdag den 24. april 2012

Støbejernets lange historie og generalforsamling

Videnskabshistorisk Selskab
http://www.math.ku.dk/videnskabshistorie

Indbydelse til foredrag ved:

dr.phil. Donald B. Wagner,
Nordisk Institut for Asienstudier
Støbejern i Kina og Europa

tirsdag den 15. maj 2012, kl. 17.15
Auditorium 10, H. C. Ørsted Instituttet,
Universitetsparken 5, 2100 København Ø


Foredraget tager forskellige tekniske og historiske spørgsmål op om støbejernets lange historie, fra opfindelsen i Kina ca. 3.-4. årh. f.v.t. over opfindelsen i Europa ca. 1400 e.v.t. og storhedstiden i det 19. årh. til nicheanvendelser i dag.

Kl. 16.30 inviterer Selskabet på kaffe, te og frugt i Institut for Matematiske Fags frokoststue, rum 04.4.19 på 4. sal. Efter foredraget vil der blive lejlighed til at spise middag med foredragsholderen for egen regning.

Jesper Lützen, Sekretær
Videnskabshistorisk Selskab

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2012

Mødet tirsdag den 15. maj 2012 indledes med den årlige, ordinære generalforsamling kl. 17.00 med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent.
2. Formanden aflægger beretning.
3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastlæggelse af kontingent.
5. Valg til bestyrelsen
6. Indkomne forslag.
7. Eventuelt

Hvis man har et forslag, som ønskes behandlet, bedes det sendt skriftligt til formanden eller sekretæren senest den 8. maj.

Med venlig hilsen
bestyrelsen

Formand Anja Skaar Jacobsen
Næstformand Karin Tybjerg
Kasserer Bente Winstrøm-Olsen
Sekretær Jesper Lützen
Institut for Matematiske Fag, Københavns Universitet.
Telephone: (45)35320741