lørdag den 7. april 2012

Seminar med om Léon Rosenfeld

IMFUFA seminar torsdag d. 19. april 2012

Anja Skaar Jacobsen (Ordup Gymnasium):
Léon Rosenfeld og hans syn på
Niels Bohr, fysik og politisk ideologi.

Med udgangspunkt i min bog, Léon Rosenfeld: Physics, Philosophy, and Politics in the Twentieth Century (World Scientific, 2012, se her), vil jeg fortælle om, hvordan den belgiske fysiker Léon Rosenfeld (1904-1974) kombinerede sin karriere i fysik med sin politiske ideologi (in casu: marxisme). Specielt vil jeg komme ind på hans tætte samarbejde og venskab med Niels Bohr, der startede i 1930 og kulminerede med deres fælles artikel i 1933 om måleligheden af elektromagnetiske felter i kvantefysikken. Rosenfeld er kendt for sit store engagement i udbredelsen af Bohrs tanker om hvordan man skal forstå kvantefysikken gennem begrebet komplementaritet.
Det engagement blev kraftigt forstærket af udviklingen på den yderste venstrefløj i slutningen af 1940rne, da den gryende kolde krig og den sovjetiske forsknings- og kulturpolitik kom til at sætte rammen for debatten om kvantemekanikkens fortolkning både i øst og vest. Omvendt førte Rosenfelds alliance med venstrefløjen til, at han i samme periode forholdt sig kritisk til Bohrs idé om den åbne verden, der indebar at al information om teknologi, videnskab og sociale betingelser skulle gøres tilgængelig nationer imellem. Disse begivenheder kom selvsagt til at påvirke Bohr og Rosenfeld’s venskab i starten af 1950erne.

Seminaret afholdes torsdag i bygn 27.1, lokale I og varer fra kl. 13.00 til kl. 15.00.
Arrangør: Tage Christensen