tirsdag den 24. april 2012

Epistokratiet truer


Åbning af 

Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund, CEVES

Åbningsforelæsning ved Cathrine Holst:

”Fra demokrati til epistokrati?” Mandag den 30. april 2012 kl. 13,30-15,30, i lokale 18.1.08 
Center for Videnskab, Ekspertise og Samfund, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, København.


Faglighed og ekspertise spiller en stadigt mere betydningsfuld rolle i politik. Er det et problem? Cathrine Holst vil præsentere forskellige dimensioner ved epistokrati (vidensstyre) og kritisk diskutere argumenter for at give mere magt til de, der bemestrer viden.
Cathrine Holst er en fremtrædende, ung forsker ansat ved Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo og fra 2012 leder af forskningsprojektet Why not epistocracy? Political legitimacy and "the fact of expertise" (EPISTO) under Norges Forskningsråd. Hendes faglige interesser spænder vidt indenfor social ulighed og velfærdsstat med særlig fokus på teori. Hun har siden 2010 været ansvarlig redaktør for Nytt Norsk Tidsskrift.
Der vil være reception efter åbningsforelæsningen. Alle er velkomne til at deltage – tilmelding (for at estimere kvantum hvidvin) sendes til ceves@soc.ku.dk .
CEVES skal være ramme om et levende videnskabssociologisk forskningsmiljø. Udover at skabe viden og publikationer inden for videnskabssociologien vil centret byde på en række arrangementer, forskningsseminarer, undervisningsudbud og studiekredse. Samtidig ønsker vi med centrets aktiviteter at vise diversiteten og innovationerne i teorier, metoder og empiriske problemstillinger, som udmærker det videnskabssociologiske forskningsområde i dag.
Centrets forskning og øvrige aktiviteter vil være rettet mod at forstå den centrale betydning, som videnskab og ekspertise har i aktuelle samfundsproblematikker – som eksempelvis forandringer i professioners viden og praksis, grænsedragninger og status. Centret består af adjunkt Anders Blok (centerleder), professor Margareta Bertilsson, professor Heine Andersen, adjunkt Kristoffer Kropp, ph.d.-stipendiat Maria Duclos Lindstrøm, lektor Charlotte Baarts og lektor Inge Kryger Pedersen. Centrets forskere beskæftiger sig med den sociale indlejring af videnskab og ekspertise inden for sundhed, økonomi, miljø og klima, samfundsforskning og jura.
Se også CEVES hjemmeside.